enruen
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки
Система безперервного навчання -                    
           якісна освіта впродовж життя
 

Підготовчі курси
Дистанційне навчання
Перепідготовка фахівців
Платні курси та тренінги
Інформаційна панель
Відобразити головне меню
  Завдання та функції

  Завдання та функції

  Відділу дистанційного навчання та моніторингу якості освіти

   

  1. Проведення науково-дослідних робіт у сфері дистанційного навчання та їх впровадження у навчальний процес.
  2. Розширення можливостей доступу всіх категорій користувачів до якісного навчання за відповідними програмами.
  3. Забезпечення індивідуалізації навчального процесу у відповідності до потреб, особливостей і можливостей тих, хто навчається.
  4. Підвищення якості та ефективності навчального процесу шляхом застосування актуальних  освітніх технологій.
  5. Створення додаткових можливостей для спілкування педагогічних (науково-педагогічних) працівників з учнями (студентами, слухачами) та учнів (студентів, слухачів) між собою в рамках активного творчого засвоєння програми навчання.
  6. Участь у програмах і проектах, що спрямовані на входження системи дистанційного навчання України у світову освітню систему з урахуванням національних інтересів і здобутків вітчизняної освіти.
  7. Проведення науково-навчальних досліджень, семінарів, конференцій щодо розвитку технологій дистанційного навчання.
  8. Участь у розробці міжнародних стандартів на технології дистанційного навчання.
  9. Надання послуг, пов’язаних із здобуттям освіти за дистанційною формою або з використанням технологій дистанційного навчання, іноземним громадянам.
  10. Забезпечення та проведення тестового контролю знань (поточного, залікового, вступного).
  11. Забезпечення контролю якості освіти та моніторингу якості знань студентів університету, розробка спільно з структурними підрозділами університету єдиних критеріїв, діагностичного інструментарію, показників моніторингу якості знань.
  12. Контроль якості навчання через проведення незалежного моніторингу якості знань студентів університету й фахових вступних випробувань.
  13. Аналіз стану проведення моніторингу якості знань студентів, змін її кількісних і якісних показників в інститутах та на факультетах університету, відповідності якості знань студентів державним стандартам за напрямами підготовки та спеціальностями.  MasSerg © 2013. All Rights Reserved.
  Precarpathian university.Ukraine.