enruen
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки
Система безперервного навчання -                    
           якісна освіта впродовж життя
 

Підготовчі курси
Дистанційне навчання
Перепідготовка фахівців
Платні курси та тренінги
Інформаційна панель
Відобразити головне меню

  Спеціальність перепідготовки «Англійська мова», курс 2, семестр 4.

  Навчально-екзаменаційна сесія 27.02. – 19.03.2017 року

  з/п

  Назва навчальної дисципліни

  Передбачено аудиторних годин

  Письмові роботи

  Форма контролю

  лекції

  прак-тичні

  лабора-торні

  курсова робота

  залік

  екзамен

  1.                    

  Зарубіжна література

  8

  0

  6

  1

  0

  1

  2.                   

  Основна іноземна мова

  0

  0

  28

  0

  0

  1

  3.                   

  Друга іноземна мова

  0

  0

  28

  0

  1

  0

  4.                   

  Теоретична граматика

  4

  6

  0

  1

  0

  1

  5.                   

  Національна література країни, мова якої вивчається

  6

  6

  0

  0

  1

  0

  6.                   

  Стилістика

  6

  6

  0

  0

  1

  0

  7.                   

  Теорія і практика перекладу

  4

  6

  0

  0

  0

  1

  8.                   

  Лінгвістичний аналіз тексту

  6

  6

  0

  0

  1

  0

  9.                   

  Лінгвокраїнознавство

  4

  0

  0

  0

  0

  0

  10.               

  Загальнотеоретичний курс другої іноземної мови

  4

  0

  0

  0

  0

  0

  11.               

  Країнознавство другої іноземної мови

  2

  0

  0

  0

  0

  0

  12.               

  Загальне мовознавство

  4

  0

  0

  0

  0

  0

  13.               

  Теорія літератури

  2

  0

  0

  0

  0

  0

  14.               

  Типологія мов

  2

  0

  0

  0

  0

  0

   
  MasSerg © 2013. All Rights Reserved.
  Precarpathian university.Ukraine.