enruen
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки
Система безперервного навчання -                    
           якісна освіта впродовж життя
 

Підготовчі курси
Дистанційне навчання
Перепідготовка фахівців
Платні курси та тренінги
Інформаційна панель
Відобразити головне меню

  ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ ДО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ

  «ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

   

   

  ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

  Лісова фітопатологія

  (назва дисципліни)

   

  1.     Об’єкт лісової фітопатології.

  2.     Історія розвитку лісової фітопатології.

  3.     Визначення поняття «хвороба деревної рослини».

  4.     «Типи» і «симптоми» хвороб деревних рослин.

  5.     Класифікація хвороб деревних рослин.

  6.     Гриби – основні збудники хвороб рослин.

  7.     Будова вегетативного тіла грибів.

  8.     Безстатеве розмноження грибів.

  9.     Статеве розмноження грибів.

  10.                                                                                                                                                                                         Хвороби, які викликані несприятливими грунтовими умовами.

  11.                                                                                                                                                                                         Хвороби,викликані дією несприятливих метеорологічних факторів.

  12.                                                                                                                                                                                         Хвороби,викликані шкідливими домішками в повітрі і грунті.

  13.                                                                                                                                                                                         Механічні пошкодження деревних порід.

  14.                                                                                                                                                                                         Особливості живлення гетеротрофних організмів.

  15.                                                                                                                                                                                         Розвиток інфекційного процесу в рослині.

  16.                                                                                                                                                                                         Розвиток хвороби в лісовому насадженні.

  17.                                                                                                                                                                                         Імунітет рослин до інфекційних хвороб.

  18.                                                                                                                                                                                         Характеристика методів боротьби з збудниками хвороб.

  19.                                                                                                                                                                                         Хімічні і біологічні засоби захисту рослин і деревини.

  20.                                                                                                                                                                                         Хвороби плодів і насіння.

  21.                                                                                                                                                                                         Захист плодів і насіння від хвороб.

  22.                                                                                                                                                                                         Хвороби сходів і розсади.

  23.                                                                                                                                                                                         Система захисних заходів від хвороб в розсадниках.

  24.                                                                                                                                                                                         Хвороби хвої.

  25.                                                                                                                                                                                         Хвороби листків.

  26.                                                                                                                                                                                         Система заходів по захисту хвої та листків від хвороб.

  27.                                                                                                                                                                                         Некрозні хвороби листяних порід.

  28.                                                                                                                                                                                         Некрозні хвороби хвойних порід.

  29.                                                                                                                                                                                         Судинні хвороби листяних порід.

  30.                                                                                                                                                                                         Ракові хвороби хвойних порід.

  31.                                                                                                                                                                                         Ракові хвороби листяних порід.

  32.                                                                                                                                                                                         Відьмині мітли.

  33.                                                                                                                                                                                         Захист дерев від ракових хвороб.

  34.                                                                                                                                                                                         Класифікація гнилей.

  35.                                                                                                                                                                                         Кореневі гнилі деревних порід та їх збудники.

  36.                                                                                                                                                                                         Стовбурові гнилі деревних порід і їх збудники.

  37.                                                                                                                                                                                         Системи лісогосподарських заходів, спрямованих на попередження      

        розвитку хвороб лісу.

  38. Прогнозування хвороб лісу.

   

  ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  Базова

  1. Алексеев И.А. Лесохозяйственные меры борьбы с корневой губкой.- М.: Лесн. пром.-сть.1969. - 75.

  2. Билай В.И. Основы общей микологии.- К.:Вища шк. Голвное изд-во. 1980. -369 с.

  3. Билай В.И. Фузарии.-К.: «Наукова думка», 1977. - 443 с.

  4. Билай В.И., Гвоздик И.Г., Краев В.Г., Єлланская, Зирка Т.И., Марас В.А. Микроорганизмы – возбудители болезней растений. – К.: Наукова думка. 1988. -552 с.

  5. Ванин С.И. Лесная фітопатологія. – М.; Л.: Гослесбудиздат.1955. – 416 с.

  6. Воронцов А.И.Биологическая защита леса. - М.: Лесн.пром., 1981. – 262 с.

  7. Воронцов А.И. Патология леса. - М.: Лесн. пром.- сть.1978. – 272 с.

  8. Мозолевская Е.Г. и др.. Практикум по лесной энтомологии. - М.: Высшая школа, 1991. – 256 с.

  9. Соколов Д. В., Щедрова В.И. Лесная фітопатологія, ч.1.1972. – 68 с.

  10. Соколова Э.С., Семенкова Н.Г. Лесная фітопатологія.- М.: Лесн.пром-сть, 1981. – 312 с.

  11. Федоров Н.И. Лесная фитопатология. Минск: Изд-во «Вышейшая школа», 1992. – 318 с.

  12. Федоров Н.И., Рактунович Е.С., Ивашко С.Д. Лабораторные занятия по лесной фитопатологии.-Минск.: Вышейш.шк., 1980. – 238 с.

  13. Хохряков М.К., Доброзракова Т.Л., Степанова К.М., Летова М.Ф. Определитель болезней растений.- Л., 1966. – 592 с.

  14. Цилюрик А.В., Шевченко С.В. Лісова фітопатологія. – К.:КВІЦ. 2008. – 464 с.

  15. Цилюрик А.В., Шевченко С.В. Лісова фітопатологія. Практикум. - К.:1999. – 200 с.

  16. Шевченко С.В. Лесная фітопатологія.- Львов: Высш. Шк. Изд-во при Львовск. ун-те. 1978. – 320 с.

  17. Шевченко С.В., Цилюрик А.В. Лесная фітопатологія.- К.: Высш.шк.глав.изд-во, 1986. – 384 с.

  Допоміжна

  1.     Брежнев И.Е. Определитель грибов на плодах и семенах древесных и кустарниковых пород. - М.: Сельхозиздат.1962. – 414 с.

  2.     Бублик Л.І. та ін. Довідник із Захисту рослин.- К.: Вид-во «Урожай».1999. – 744 с.

  3.     Вакин А.Т. Хранение круглого леса.-М.: Лесн.пром-ть.1964. – 428 с.

  4.     Вакин А.Т., Полубояринов О.И., Соловьев В.А. Альбом пороков древесины. – М.: Лесн. пром-сть. 1969. – 160 с.

  5.     Воронцов А.И. Технология защиты леса. – М.: Экология. 1991. – 304 с.

  6.     Гойман Э. Инфекционные болезни растений/ пер. с нем. И.Г.Семенковой. - М.: Изда-во иностр.лит., 1954. – 608 с.

  7.     Горленко С.В. Определитель болезней цветочно-декоративных растений.- Минск. Высшэйш.шк., 1969. – 158 с.

  8.     Журавлев И.И. Диагностика болезней леса.- М.: Сельхозиздат,1962.–192 с.

  9.     Журавлев И.И., Селиванова Т.Н., Черемисинов Н.А. Определитель грибних болезней деревьев и кустарников. - М.: Лесн.пром-сть, 1979. – 248 с.

  10.                       Зерова М.Я. Атлас грибов Украины. - К.: «Наукова думка».1974. – 252 с.

  11.                       Зирка Т.И. Атлас вирусных и микоплазменных болезней декоративних растений. – К.: «Наукова думка».1984. – 152 с.

  12.                        Калниньш А.Я. Консервирование древесины. – М.: Гослесбудиздат. -1962. – 146 с.

   

   

  ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

  Лісова ентомологія

  (назва дисципліни)

   

  1.     Предмет лісової ентомології.

  2.     Особливості зовнішньої будови тіла комахи.

  3.     Типи голів комах.

  4.     Типи вусиків комах. Навести приклади.

  5.     Будова ноги комахи. Типи ніг.

  6.     Особливості внутрішньої будови тіла комах.

  7.     Покриви комахи. Скульптурні придатки шкіри.

  8.     Будова травної системи комах.

  9.     Будова кровоносної системи комах.

  10.                        Будова нервової системи комах.

  11.                        Способи розмноження комах.

  12.                        Типи яєць та яйцекладок.

  13.                        Ембріональний розвиток комах.

  14.                        Метаморфоз у комах, його основні типии. Навести приклади.

  15.                        Постембріональний розвиток комах, його тривалість.

  16.                        Діапауза та генерація у комах.

  17.                        Особливості будови тіла личинок комах з неповним перетворенням.

  18.                        Внутрішньовидові форми комах.

  19.                        Основні характеристики нижчих та вищих комах.

  20.                        Основні ряди комах, що відносяться до відділу з нгеповним перетворенням.

  21.                        Основні ряди комах, що відносяться до відділу з повним перетворенням.

  22.                        Сума ефективних температур, необхідних для розвитку виду, її розрахунок.

  23.                        Біогідротермічний показник (БГТП) та його застосування у виробництві.

  24.                        Головні категорії стійкості насаджень.

  25.                        Типи пошкоджень лісових порід.

  26.                        Методи боротьби з шкідливими комахами.

  27.                        Суть лісогосподарського та біологічного методів боротьби з комахами.

  28.                        Хвоєгризучі шкідники. Їх морфологічні та біологічні особливості.

  29.                        Листогризучі шкідники. Їх морфологічні та біологічні особливості.

  30.                        Спеціальні захисні заходи протии хвоє- та листогризучих шкідників. Приклади.

  31.                        Група стовбурових шкідників. Які дерева (щодо їх життєздатності) вони заселяють і чому?

  32.                        Короїди, лубоїди, заболонники – відмінні ознаки.

  33.                        Система заходів боротьби з стовбуровими шкідниками лісу.

  34.                        Шкідники підземних частин рослин. Їх морфологічні та біологічні особливості.

  35.                        Обстеження грунту в розсадниках та на ділянках майбутніх лісових культур.

  36.                        Види шкідників молодняків: бруньок та пагонів, хвої, листя, стовбурців. До яких рядів вони належать.

  37.                        Система заходів із зменшення чисельності шкідників надземних частин молодих насаджень.

  38.                        Головні біологічні особливості шкідників плодів та насіння.

  39.                        Захисні заходи з обмеження чисельності шкідників плодів та насіння.

  40.                        Група технічних шкідників. Їх морфологічні та біологічні особливості. Приклади.

  41.                        Пошкодження технічними шкідниками.

  42.                       Біологічний метод захисту лісу. Представники яких рядів, родин комах мають для нього найбільше значення.

   

  ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  Базова

  1. Воронцов А.И. Лесная энтомология. - М.: Высшая шк., 1985. - 383 с.

  2. Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений: в 3 т. (Под ред.В.П.Васильева). - К.:Урожай, 1987-1989: Т.1: Вредные нематоды, моллюски, членистоногие.- 1987.- 440с.- Т.2: Вредные членистоногие, позвоночние, - 1988. 576с.- Т.3: Методы и средства борьбы с вредителями, системы мероприятий по защите растений. – 1989. – 408 с.

  3. Гусев В.И. Определитель повреждений лесных, декоративних и плодових деревьев и кустарников.- М.: Лесн. пром., 1984. – 472 с.

  4. Завада М.М. Лісова ентомологія.-К.:КВІЦ.,2007.- 216с.

  5. Защита леса от вредителей и болезней. Справочник ( Под ред. Маслова А.Д.).-М.: Агропромиздат, 1988. – 414 с.

  6. Ильинский А.И., Тропин И.В. Надзор,учет и прогноз массовых размножений хвое-, листогрызущих насекомых в лесах СССР.- М.: Лесн.пром.,1965. – 460 с.

  7. Мозолевская Е.Г.и др. Практикум по лесной энтомологии. – М.: Высшая шк.,1991. – 256 с.

  8.Мешкова В.А. Історія і географія масових розмножень комах хвоє-листогризів. – Х.: Майдан, 2002. – 243 с.

  9. Падій М.М. Краткий определитель вредителей леса. – М.: Лесн. пром.,1980. -238 с.

  10.Падій М.М, Лісова ентомологія. - К.Вид. УСГА, 1993. – 352 с.

  11. Справочник по защите леса от вредителей и болезней / Г.А.Тимченко, Н.Д.Авраменко, Н.М.Завада и др. - К.: Урожай, 1988. – 224 с.

  Допоміжна

  1.    Бей-Биенко Г.Я.  Общая энтомология. - М.: Высшая шк.,1980. – 416 с.

  2.    Воронцов А.И. Патология леса. - М.: Лесн.пром., 1978.- 272 с.

  3.    Воронцов А.И. Биологическая защита леса. - М.:Лесн.пром., 1981. – 262 с.

  4.    Воронцов А.И. Технология защиты леса. - М.: Экология, 1991. – 304 с.

  5.    Гамаюнова С.Г. и др. Массовые хвое- и листогризущие вредители леса. – Х.:УкрНИИЛХ, 1999. – 172 с.

  6.    Гусев В.І.,Єрмоленко К.М., Свищук В.А., Шмиговский К.А. Атлас комах України. - К.: Рад. Шк.., 1962. – 224 с.

  7.    Дорожкина Л.А., Петриченко С.А. Защита зеленых насаждений от вредителей и болезней в условиях городской среды. - М.: Стройиздат. 1985. – 247с.

  8.    Земкова Д.И.Вредители генеративных органов лиственных интодуцентов. - К.: Наукова думка, 1980. – 200 с.

  9.    Ижевский И.И., Гулий В.В. Словарь по биологической защите растений. – М.:Россельхозиздат, 1986. – 222 с.

  10.                       Кушев Л.И. Биологические методы защиты леса от вредителей. – М.: Лесн.пром., 1973, - 192 с.

  11.                       Погоріляк Й.М. Короїди та біологічні основи регулювання їх шкідливої діяльності в Карпатах. - Іж., 1994. – 132 с.

  12.                       Сендзюк В.А. Лісова ентомологія. Навчальний посібник для студентів. - К.: Вега, 2005. – 138 с.

  13.                       Храмцов Н.Н., Падий Н.Н. Стволовые вредители леса и борьба с ними. – М.: Лесн.пром., 1965. – 158 с.

   

   

  ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

  “ Дендрологія”

  (назва дисципліни)

   

  1.     Характерні особливості відділу Сосноподібні (Pinophyta).

  2.     Систематика відділу Сосноподібні (Pinophyta).

  3.     Клас Гінкговидні (Gnetopsida), Гінкго дволопатеве.

  4.     Загальна характеристика класу Соснові (Pinopsida).

  5.     Основні ознаки квіткових рослин.

  6.     Відділ Квіткові (Magnoliophyta). Загальна характеристика. Систематика.

  7.     Клас Магноліопсиди (Дводольні). Загальна характеристика. Представники.

  8.     Підклас Магноліїди. Родина Магнолієві. Характеристика.

  9.     Підклас Гамамеліди. Родини Букові, Горіхові. Характеристика.

  10.                       Підклас Діленеїди. Родини Вербові, Липові. Характеристика.

  11.                       Підклас Розиди. Родина Розові. Характеристика.

  12.                       Підклас Ламіїди. Родина Маслинові. Характеристика.

  13.                       Клас Ліліопсиди (Однодольні). Загальна характеристика. Представники.

  14.                       Рідкісні, зникаючі, ендемічні та реліктові види рослин. 

   

  ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

   

  1.     Заячук В.Я. Дендрологія. Хвойні / В.Я. Заячук. – Львів, 2003.

  2.     Заячук В.Я. Дендрологія. Квіткові / В.Я. Заячук. – Львів, 2004.

  3.     Кохно М.А. Дендрофлора України. Покритонасінні / М.А. Кохно, та ін. – К., 2002.

  4.     Кохно М.А. Дендрофлора України. Голонасінні / М.А. Кохно. – К., 2001.

  5.     Кохно М.А. Каталог дендрофлори України / М.А. Кохно. – К., 2001.

  6.     Шовган А.Д. Дендрологія. Навчальний посібник / А.Д. Шовган. – Львів, 2001.

  7.     Калініченко О.А. Декоративна дендрологія / О.А. Калініченко. – К., 2003.

  8.     Бродович Т.М. Атлас дерев і кущів заходу України / Т.М. Бродович, М.І. Бродович. – Львів, 1975.

  9.     Бродович Т.М. Деревья и кустарники запада УССР. Атлас. / Т.М. Бродович, М.І. Бродович. – Львов, 1979.

  10.                        Колесников А.Л. Декоративная дендрология / А.Л. Колесников. – М., 1974.

  11.                        Липа О.Л. Дендрологія з основами акліматизації / О.Л. Липа. – К., 1977.

  12.                        Червона книга України. Рослини. – К., 1996.

  13.                        Гроздова Н.Б. Деревья, кустарники и лианы. Спр. Пособие /             Н.Б. Гроздова. – М., 1986.

  14.                        Визначник рослин України. – К., 1965.- 874с.

  15.                        Визначник рослин Українських Карпат – К., 1977.- 433 с.

  16.                        Определитель высших растений Украины. – К., 1987. – 544 с.

  17.                        Анношин Р.М. Практикум по дендрологи / Р.М. Анношин и др.  – М., 1986. – 150 с.

   

   

   

   

  ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

  Організації та планування лісогосподарського виробництва

  (назва дисципліни)

   

  1.     Предмет і завдання «Організації та планування лісогосподарського виробництва».

  2.     Основні світові теорії організації виробництва.

  3.     Організаційна структура лісового господарства, основні види підприємств та форми їх власності в Україні.

  4.     Елементи виробництва і структура виробничо-господарської діяльності підприємств лісового господарства.

  5.     Класифікація виробничих процесів у лісовому господарстві.

  6.     Принципи організації виробництва у лісовому господарстві.

  7.     Етапи створення підприємств лісового господарства.

  8.     Організаційна структура державних підприємств лісового господарства і посадові інструкції їх працівників.

  9.     Колективна угода на підприємствах, її значення в організації виробництва.

  10.                       Зарубіжний досвід оперативного управління.

  11.                       Режим роботи і баланс робочого часу на підприємствах лісового господарства.

  12.                       Продуктивність праці в лісовому господарстві.

  13.                       Показники екстенсивного та інтенсивного використання засобів праці.

  14.                       Пріоритети в організації сталого лісового господарства.

  15.                       Організація підтримання біорізноманіття, підвищення продуктивності і відновної здатності лісів.

  16.                       Організація спеціального (головного) користування в лісовому господарстві.

  17.                       Організація рубок формування і оздоровлення лісів.

  18.                       Організація побічного використання лісів.

   

  ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1.     Сенько Є. І. Організація, планування та управління на підприємствах лісового і садово-паркового господарства : навч. посіб.  Сенько Є. І. – К. : Знання, 2012.– 487с

  2.     Терещенко В. І. Організація і управління: досвід США / Терещенко В. І. – К. : Т-во «Знання» УРСР, 1990. – 48 с.

  3.     Янушко А. Д. Организация, планирование и управление предпрятиями лесного хозяйства : учебник для вузов / А. Д. Янушко, И. В. Воронин,Н. И. Кожухов. – М. : Лесн. пр-сть, 1983. – 3 44 с.

   

   

   

  ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

  Лісовпорядкування

  (назва дисципліни)

   

  1.     Предмет і завдання лісовпорядкування.

  2.     Біологічні види стиглості лісу.

  3.     Державний облік лісів.

  4.     Історія розвитку лісовпорядкування.

  5.     Поняття «нормальний ліс» в лісовпорядкуванні.

  6.     Аналіз природних умов об’єкту лісовпорядкування

  7.     Економічні основи лісового господарства.

  8.     Об’єкт лісовпорядкування, квартал, таксаційний виділ.

  9.     Державний лісовий кадастр.

  10.                      Структура лісовпорядкування на Україні.

  11.                      Господарська організація лісового господарства в Україні.

  12.                      Системи лісового господарства в Україні.

  13.                      Господарські частини і господарські секції при лісовпорядкуванні.

  14.                      Аналіз економічних умов об’єкту лісовпорядкування

  15.                      Форми лісового господарства в Україні.

  16.                      Економічні види стиглості лісу.

  17.                      Оборот рубки та оборот господарства.

  18.                      Господарська організація лісовпорядкування в Україні.

  19.                      Екологічні види стиглості лісу.

  20.                      Категорії лісів в Україні.

  21.                      Структура документації при лісовпорядкуванні.

  22.                      Методи лісовпорядкування в історії.

  23.                      Сучасні методи лісовпорядкування.

  24.                      Знімальні роботи для лісовпорядкування.

  25.                      Лісовпорядні наради: присутні, питання, рішення.

  26.                      Способи таксації лісів при лісовпорядкуванні.

  27.                      Камеральні роботи при лісовпорядкуванні: види, результати.

  28.                      Охорона праці при лісовпорядкуванні.

  29.                      Проектування головного користування лісом – основні положення.

  30.                      Карточка таксації при лісовпорядкуванні.

  31.                      Проектування і СПОСОБИ розрахунку головного користування.

  32.                      Проектування рубок формування та оздоровлення лісів при лісовпорядкуванні.

  33.                      Проектування санітарно-оздоровчих заходів при лісовпорядкуванні.

  34.                      Проектування інфраструктури лісового господарства при лісовпорядкуванні.

  35.                      Особливості впорядкування лісів різних категорій.

  36.                      Особливості впорядкування гірських лісів.

  37.                      Особливості проектування лісівничих заходів за лісовими формаціями.

   

   

  ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1.     Гірс О.А. Лісовпорядкування / О. А. Гірс, Б. І. Новак, С. М. Кашпор. - К. : Арістей, 2005. - 384 с.

  2.     Анучин, Н. П. Лесоустройство : учебное пособие / Н. П. Анучин. - 2-е издание,переработанное и дополненное. - М. : Экология, 1991. - 400 с.

  3.     Каганяк Ю.Й. Парколісовпорядкування. Навчальний посібник / Каганяк Ю.Й., Строчинський А.А., Горошко М.П. – Львів: Тріада плюс. – 2009. – 358 с.

   

   

  ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

  Лісова генетика

  (назва дисципліни)

   

  1. Вплив різноманітності на вирощування рослин.

  2. Поняття про спадковість.

  3. Будова і компоненти клітини.

  4. Мітоз і його генетичне значення, мейоз.

  5. Класифікація мінливостей за Ч.Дарвіним.

  6. Поняття генотипу, фенотипу та їх мінливості.

  7. Цитологія як наука.

  8. Морфологія хромосом.

  9. Класифікація форм і різновидностей у різних рослин.

  10. Взаємозв’язок генетики і селекції рослин.

  11. Спадковість і успадкування.

  12. Хімічний склад хромосом.

  13. Вплив мінливості на зміни ознак і властивостей рослин.

  14. Використання побічних доказів у лісовій генетиці.

  15. Формулювання закону гомологічних рядів М.І.Вавіловим.

  16. Генетичний код.

  17. Історія та методи генетики рослин.

  18. Вплив спадковості й середовища на мінливість рослин.

  19. Методи отримання гетерозисних рослин.

  20. Генетична інженерія.

  21. Етапи вивчення мінливості рослин.

  22. Методи вивчення спадковості.

  23. Цитологічні основи спадковості

  24. Недостатність генетичної інформації про дерева.

  25. Диференціація видів на внутрішньовидові таксони.

  26. Наукові основи генетики рослин

  27. Молекулярні основи спадкових змін.

  28. Паралельна мінливість у лісових деревних рослин.

  29. Хромосомна теорія спадковості

  30. Успіхи та перспективи біотехнології.

  31. Необхідність проведення довготермінових дослідів. Фактор часу.

  32. Позаядерна спадковість.

  33. Генетика популяцій – ізоляція.

  34. Вивчення географічної та екологічної мінливості і їх рівні.

  35.Закономірності успадкування під час домінування ознак.

  36. Інбридинг.

  37. Генетика популяцій – добір.

  38. Вплив навколишнього середовища на спадковість.

  39. Гетерозис, його значення.

  40. Генетичний аналіз лісових популяцій.

  41. Генетичні основи онтогенезу.

  42. Добір і структура популяцій.

  43. Створення і культивування генетично-модифікованих дерев.

  44. Внутрішньовидова мінливість і її форми.

  45. Генетика популяцій – мутації та міграції.

  46. Роль генетики у підвищенні продуктивності лісових рослин.

   

  ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1.     Яцик Р.М., Гайда Ю.І., Случик В.М. Основи генетики й селекції лісових рослин. Навчальний посібник. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2012. – 288 с.

  2.      Баранецкий Г.Г. Генетика и селекция лесных пород. – Львов, 1987. – 72 с.

  3.     Джонатан В. Райт. Введение в лесную генетику. – М: Лесная промышленность, 1978. – 470 с.

  4.     Любавская А.Я. Лесная селекция и генетика. – М., 1982. – 288 с.

  5.     Ромедер Э., Шёнбах Г. Генетика и селекция лесных пород. – М.,1962. – 268 с.

  6.     Гершензон С.М. Основы современной генетики. К.: Наукова думка, 1983. – 559 с.

  7.     Дубинин Н.П. Общая генетика. М.: Наука, 1986. – 560 с.

  8.     Баранецкий Г.Г., Криницкий Г.Т., Гут Р.Т. Генетико-селекционные основы создания лесосеменного комплекса. – Львов,1986. – 46 с.

  9.     Яцик Р.М. Курс лекцій із лісової генетики. – Івано-Франківськ : Плай, 2007. – 168 с.

  10.  Роне В.М. Генетический анализ лесных популяций. –М.: Наука, 1980. –  83 с.

  11.  Заїка В.К. Лісівничо-фізіологічні особливості життєдіяльності соснових насаджень в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Автореф. десерт. докт. біол. наук. – Львів, 2007. – 41 с.

  12.  Мамаев С.А. Формы внутривидовой изменчивости древесных растений. М.: Наука. 1973. – 284 с.

  13.  Пути генетического улучшения лесных древесных растений. М.: Наука, 1985. – 240 с.

  14.  Рокицкий П.Ф. Биологическая статистика. Минск, 1973.

  15.  Рокицкий П.Ф. Введение в статистическую генетику. Минск, 1974. – 448 с.

  16.  Шевцов И.А. Популярно о генетике. – К.: Наукова думка, 1989. –216 с.

  17.   Филипченко Ю.А. Изменчивость и методы её изучения. –М.: Наука, 1977. – 236 с.

  18.   Яцик Р.М., Каплуновський П.С., Ступар В.І., Гайда Ю.І. Вказівки з виділення лісового генетичного фонду, селекції і насінництва в Українських Карпатах. Збірник рекомендацій УкрНДІгірліс. – Івано-Франківськ, 2001. – С.9-42.

  19.   Яцик Р.М., Ступар В.І., Каплуновський П.С. та інші. Рекомендації із збереження, відновлення та використання генетичних ресурсів цінних малопоширених лісових деревних видів у Карпатському регіоні і на прилеглих територіях //Наукові аспекти ведення сталого лісового господарства: Збірник рекомендацій УкрНДІгірліс. – Вип. 2. – Івано-Франківськ, 2005. – С. 7-28.

  20.   Яцик Р.М., Ступар В.І., Гайда Ю.І. та інші. Рекомендації із удосконалення режиму охорони і використання лісових генетичних ресурсів листяних видів у Карпатському регіоні (рукопис).

  21.   Гайда Ю І, Яцик Р.М., Парпан В.І. Концепція збереження та невиснажливого використання лісових генетичних ресурсів в Україні // Наукові основи збалансованого ведення лісового господарства в Карпатському регіоні: Збірник рекомендацій УкрНДІгірліс. – Вип. 4. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 231-263.

  22.  Гайда Ю І, Яцик Р.М., Волосянчук Р.Т. та інші. Положення із виділення,  збереження та сталого використання генетичного фонду лісових деревних рослин в Україні // Наукові основи збалансованого ведення лісового господарства в Карпатському регіоні: Збірник рекомендацій УкрНДІгірліс. – Вип. 4. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 264-337.

   

   

  ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

  Лісознавство

  (назва дисципліни)

  1.     Сучасне уявлення про лісознавство як науку.

  2.     Визначення лісу та його характерні риси.

  3.     Диференціація дерев у лісі. Класифікація Крафта, її місце в історії лісівництва.

  4.     Розкрийте суть понять “лісовий біогеоценоз” і “екосистема”.

  5.     Компоненти лісостану і їх характеристика.

  6.     Лісівничо-таксаційні показники деревостану.

  7.     Морфологія лісового масиву.

  8.     Класифікація екологічних факторів за П.С. Погребняком.

  9.     Біологічні та екологічні властивості деревних порід.

  10.                       Принципи визначення інтегральних кліматичних показників (за Г.М. Висоцьким, Г.Т. Селяниновим, Д.В. Воробйовим, Д.Д. Лавриненком).

  11.                       Значення якісного складу світла, інтенсивності і тривалості освітлення для деревних рослин.

  12.                       Відношення деревних рослин до світла. Шкала тіньовитривалості деревних порід П.С. Погребняка.

  13.                       Вплив світла на формування дерев, ріст і продуктивність деревостанів.

  14.                       Тепловий баланс лісорослинного району і його складові. Показники теплового режиму території.

  15.                       Відношення деревних порід до тепла і континентальності клімату. Шкали теплолюбності Г.Ф. Морозова і П.С. Погребняка.

  16.                       Вплив температурних відхилень на деревні породи.

  17.                       Значення газового складу атмосфери (СО2, кисню, азоту) в житті лісу.

  18.                       Атмосферні домішки і механізм їх шкідливого впливу на лісові насадження.

  19.                       Фізична і фізіологічна дія вітру на ліс.

  20.                       Рекреаційно-оздоровче значення лісів.

  21.                       Роль вертикальних і горизонтальних опадів у житті лісу.

  22.                       Відношення деревних рослин до вологи. Шкала вибагливості деревних порід до вологи П.С. Погребняка.

  23.                       Схема водного балансу в лісі за Г.М. Висоцьким. Ґрунтозахисна і водорегулююча роль лісу.

  24.                       Лісорослинні властивості грунтів в залежності від механічного складу, фізичних властивостей і потужності ґрунтового профілю.

  25.                       Роль макроелементів у забезпеченні життєдіяльності рослин.

  26.                       Мікоризність і мікотрофність деревних порід.

  27.                       Відношення деревних рослин до грунту. Шкала вибагливості деревних порід до трофності грунту та вмісту окремих елементів П.С. Погребняка.

  28.                       Типи лісової підстилки та умови їх формування.

  29.                       Малий біологічний кругообіг азоту і зольних елементів у лісі.

  30.                       Роль фауни у функціонуванні лісових біогеоценозів.

  31.                       Особливості плодоношення деревних порід.

  32.                       Умови проростання насіння, ріст і розвиток природного поновлення під наметом деревостанів і на зрубах.

  33.                       Вегетативне поновлення лісу.

  34.                       Лісівнича оцінка насіннєвого і вегетативного поновлення.

  35.                       Методи обліку та оцінки успішності природного поновлення.

  36.                       Екологія росту деревних рослин

  37.                       Етапи розвитку лісостанів.

  38.                       Умови формування та лісівнича оцінка чистих і мішаних деревостанів.

  39.                       Умови формування простих і складних деревостанів. Біологічне, екологічне і лісогосподарське значення ярусності.

  40.                       Типи та особливості формування вікової структури деревостанів.

  41.                       Класифікація і характеристика типів взаємодії деревних рослин за              М.В. Колісниченком.

  42.                        Внесок Г.Ф. Морозова у вчення про лісозміни.

  43.                       Фактори, що визначають зміну порід. Класифікація похідних деревостанів за ступенем стійкості.

  44.                       Лісівничо-біологічна оцінка зміни дуба м’яколистяними породами і грабом.

  45.                       Лісівничо-біологічна оцінка зміни ялини березою і осикою.

  46.                       Зміст і завдання лісової типології, її значення для лісогосподарської практики.

  47.                       Вчення Г.Ф. Морозова про типи насаджень.

  48.                       Принципи класифікації типів лісу А.А. Крюденера.

  49.                       Класифікація типів лісу Є.В. Алексєєва.

  50.                       Класифікаційна (едафічна) сітка Алексєєва-Погребняка-Воробйова. Гігрогенний і трофогенний ряд, едатоп.

  51.                       Класифікаційні одиниці лісівничо-екологічної типології і принципи їх найменування.

  52.                       Ознаки для визначення типологічних одиниць. Типи лісу і рослинність, клімат та бонітети.

  53.                       Діапазон варіабельності типологічних одиниць (підтипи лісорослинних умов, варіанти, морфи).

  54.                       Рослини-індикатори лісорослинних умов.

  55.                       Типологія гірських лісів. Основні лісотипологічні закономірності в Українських Карпатах.

  56.                       Типологічна характеристика лісів Полісся і Лісостепу.

  57.                       Типологічна характеристика лісів Північного (Байрачного) та Південного Степу.

  58.                       Типологічна характеристика лісів Українських Карпат та Гірського Криму.

  59.                       Фітоценологічна типологія лісів. Класифікація соснових і ялинових типів лісу В.М. Сукачова.

  60.                       Лісова типологія у європейських і північно-американських країнах.

   

  ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  Базова література

  1.     Герушинський З.Ю. Типологія лісів Українських Кар­пат: Навчальний посібник / З.Ю. Герушинський. – Львів: Піраміда, 1996. – 208 с.

  2.     Горшенин Н.М. Лесоводство / Н.М. Горшенин, А.И. Швиденко. – Львов: Вища школа, 1977. – 302 с.

  3.     Мелехов И.С. Лесоведение / И.С. Мелехов. – М.: Лесн. пром-сть, 1980. – 408 с.

  4.     Остапенко Б.Ф. Лісова типологія: Навч. посібник. Части­на 2. /                    Б.Ф. Ос­та­­пенко, В.П. Ткач. – Харків: Харківський держ. аграрний ун-т. – 2002. – 204 с.

  5.     Свириденко B.Є. Лісівництво / B.Є. Свириденко, А.Й. Швиденко. – К.: Сільгоспосвіта, 1995. – 364 с.

  6.     Свириденко B.Є. Лісівництво: Підручник / B.Є. Свири­денко, О.Г. Ба­біч, Л.С. Киричок. –К.: Арістей, 2004. – 544 с.

  7.     Свириденко В.Є. Практикум з лісівництва. Навчальний посібник /          В.Є. Свириденко, Л.С. Киричок, О.Г. Бабіч. – К.: Арістей, 2008. – 416 с.

  8.     Погребняк П.С. Общее лесоводство / П.С. Погребняк. – М.: Колос, 1968. – 440 с.

  9.     Погребняк П.С. Основы лесной типологии / П.С. Погре­б­няк. – К.: Изд-во АН СССР, 1955. – 456 с.

  10.                       Швиденко А.Й. Лісознавство: Підручник / А.Й. Шви­денко, Б.Ф. Оста­пенко. – Чернівці: Зелена Буковина, 2001. – 352 с.

   

  Допоміжна література

  1.     Белов С.В. Лесоводство: Учеб. пособие для вузов / С.В. Белов. – М.: Лесн. пром-сть, 1983. – 352 с.

  2.     Воробьев Д.В. Методика лесотипологических иссле­дований. Изд. 2-е испр. и доп / Д.В. Воробьев. – К.: Урожай, 1967. – 388 с.

  3.     Воробьев Д.В. Типы лесов Европейской части СССР / Д.В. Воробьев. – К.: изд-во АН УССР, 1953. – 452 с.

  4.     Генсірук С.А. Ліси України / С.А. Генсірук. – Львів: Наук. тов. ім. Шев­ченк­­а, УкрДЛТУ, 2002. – 496 с.

  5.     Голубець М.А. Ретроспектива і перспектива лісової типології /               М.А. Го­лу­бець. – Львів: Поллі, 2002. – 79 с.

  6.     Голубець М.А. Рослинність // Природа Українських Карпат / М.А. Го­лу­бець, К.А. Малиновський. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1968. – С. 125-155.

  7.     Илькун Г.М. Газоустойчивость растений / Г.М. Илькун. – К.: Наукова думка, 1971. – 145 с.

  8.     Калуцький І.Ф. Стихійні явища в гірсько-лісових умовах Українських Карпат / І.Ф. Калуцький, В.С. Олійник. – Львів: Камула, 2007. – 240 с.

  9.     Лавриненко Д.Д. Взаимодействие древесных пород в различных типах леса / Д.Д. Лавриненко. – М.: Лесн. пром-сть, 1965. – 248 с.

  10.                       Лісовий кодекс України / Закон України № 3404-IV “Про внесення змін до Лісового кодексу України”; [Затв. Постановою ВР України 08.02.2006]. – К., 2006. – 15 с.

  11.                       Мазепа В.Г. Регіональне лісівництво: Конспект лекцій / В.Г. Мазепа. Львів: РВВ УкрДЛТУ, 2005. – 90 с.

  12.                       Молотков П.И. Буковые леса и хозяйство в них / П.И. Молотков. – М.: Лесн. пром-сть, 1966. – 224 с.

  13.                       Молотков П.И. Естественное возобновление лесов / П.И. Молотков, Н.И. Мамонов и др. – Ужгород: Карпати, 1971. – 123 с.

  14.                       Молчанов А.А. Лес и климат / А.А. Молчанов. – М.: Изд-во АН СССР, 1961. – 280 с.

  15.                       Молчанов А.А. Лес и окружающая середа / А.А. Молчанов. – М.: Наука, 1968. – 248 с.

  16.                       Морозов Г.Ф. Учение о лесе / Г.Ф. Морозов. – М., Л.: Гослесбумиздат, 1949. – 425 с.

  17.                       Нормативно-справочные материалы для таксации лесов Украины и Молдавии. – К.: Урожай, 1987. – 559 с.

  18.                       Олійник В.С. Гідрологічна роль лісів Українських Карпат: Монографія / В.С. Олійник. – Івано-Франківськ: НАІР, 2013. – 232 с.

  19.                       Олійник В.С. Лісознавство: курс лекцій / В.С. Олійник, Р.М. Вітер. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2011. – 264 с.

  20.                       Основы лесной биогеоценологии / Под ред. В.Н. Сука­чова и Н.В. Ды­лиса. – М.: Наука, 1964. – 575 с.

  21.                       Пастернак П.С. Лісові ґрунти Українських Карпат / П.С. Пастернак. – Ужгород: Карпати, 1967. – 171 с.

  22.                       Чубатий О.В. Гірські ліси – регулятори водного режиму / О.В. Чуба­тий. – Ужгород: Карпати, 1984. – 104 с.

  23.                       Шпарик Ю.С. Структура букового пралісу Українсь­ких Карпат / Ю.С. Шпарик, Б. Коммармот, Ю.Ю. Беркела. – Снятин: Прут принт, 2010. – 143 с.

   

   

  ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ ДО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ

  «ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

   

   

  ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

  Організація і економіка лісового господарства

  (назва дисципліни)

  1.     Зміст курсу організація виробництва, об’єкт, предмет і мета вивчення дисципліни.

  2.     Значення і завдання організації й управління виробництвом.

  3.     Зміст термінів «праця», «засоби праці» і «предмети праці».

  4.     Підприємство-первинна ланка національної економіки.

  5.     Характеристика основних статей Статуту підприємства.

  6.     Форми власності на підприємства в Україні.

  7.     Основні ознаки підприємства, як єдиної виробничої системи.

  8.     Класифікація підприємств лісового господарства.

  9.     Класифікація підприємств садово-паркового господарства.

  10.                        Склад виробничо-господарської діяльності державних підприємств лісового господарства.

  11.                        Виробнича структура лісогосподарських підприємств.

  12.                        Лісова галузь у системі народного господарства України, її зв'язок з іншими галузями.

  13.                        Визначення терміну «економіка», основні групи економічних наук.

  14.                        Особливості лісового господарства, як галузі виробництва.

  15.                        Поняття, класифікація і структура персоналу підприємств.

  16.                        Продуктивність праці та чинники, що впливають на її зростання.

  17.                        Система мотивації, як засіб стимулювання високопродуктивної праці.

  18.                        Організація і нормування праці на підприємствах.

  19.                        Поняття і види заробітної плати, її функції.

  20.                        Характеристика основних форм і систем оплати праці.

  21.                        Основні фонди підприємства, їх оцінка, класифікація та структура.

  22.                        Оборотні кошти і оборотні фонди підприємства.

  23.                        Нематеріальні ресурси і активи підприємства.

  24.                        Склад засобів праці та їх участь у виробничому процесі.

  25.                        Показники використання засобів праці.

  26.                        Виробнича потужність підприємств.

  27.                        Завдання і значення та методи технічного нормування на підприємствах.

  28.                        Форми і системи оплати праці на підприємствах лісового господарства.

  29.                        Фінансування бюджетної і госпрозрахункової діяльності на підприємствах лісового господарства.

  30.                       Облік на підприємствах лісового господарства, первинна документація, інвентаризація і звітність.

   

  ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  Базова література

   

  1. Сенько Є.І. Організація, планування та управління на підприємствах лісового і садово-паркового господарства: навчальний посібник / Є.І. Сенько-К.: Знання, 2012. -487с.

  2. Воронин И.В. Организация и планирование на предприятиях лесного хозяйства: учебник / И.В. Воронин, П.В. Васильев, В.Л. Джикович. – М.: Лесная промышленность, 1972. – 295с.

  3. Кислова Т.А. Экономическое категории в лесном хозяйстве / Т.А. Кислова. – Львов: изд-во Львовского университета, 1987. - 167с.

  4. Пірс П. Основи економіки лісового господарства / П. Пірс. –К.: Еко – інформ, 2006. – 223с.

  5. Даньків Л.Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки: навчальний посібник/ Л.Й. Даньків, М.Р. Лучко, М.Я. Остап’юк. / К.: Знання – Прес, 2003. – 206с.

  6. Аношин Р.М. Экономика, организация и планирование производства в лесхозах : учебник /  Р.М. Аношин, И.В. Воронин, В.В. Павлов и др. – М: Лесная промышленость, 1977. – 280с.
  MasSerg © 2013. All Rights Reserved.
  Precarpathian university.Ukraine.